Základné info

Dobrovodská, Marta RNDr., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
Tel.: 421 2 3229 3604
Krajinná ekológia (historické krajinné štruktúry, ekosystémové služby, trvalo udržateľný rozvoj, sociologický výskum)