Základné info

Kozelová, Ivana Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
Tel.: 421 2 3229 3615
ekosystémové služby, multikriteriálna analýza, GIS