Základné info

Borovský, Igor Ing.

Odborný pracovník
Tel.: 421 2 3229 3635
Geoinformatika, diaľkový prieskum Zeme, modelovanie a analýza zmien krajinnej štruktúry, správa databáz a serverov