Základné info

Piscová, Veronika Mgr., PhD.

Vedecká pracovníčka
Tel.: 421 2 3229 3648
botanika, krajinná ekológia a environmentalistika (vysokohorská vegetácia, únosnosť vysokohorskej krajiny, ochrana prírody, lesy, poľnohospodárska krajina)