Základné info

Piscová, Veronika Mgr., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 421 2 3229 3648