Základné info

Gerhátová, Katarína Mgr., PhD.

Vedecká pracovníčka
Tel.: 421 2 3229 3639
batrachológia (veda o obojživelníkoch), výskum biodiverzity, využívanie krajiny a jej zmeny