Základné info

Merganičová, Katarína Dr.nat.techn. Ing.

Vedecká pracovníčka
Modelovanie terestrických rastlinných ekosystémov (štatistické a procesné modelovanie lesných a nelesných rastlinných ekosystémov)