Základné info

Merganičová, Katarína Dr.nat.techn. Ing., PhD.

vedecký pracovník
Modelovanie terestrických rastlinných ekosystémov (štatistické a procesné modelovanie lesných a nelesných rastlinných ekosystémov)