Publikačná činnosť

Merganičová, Katarína

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
Publikácie za rok 2024:
  • DÍAZ-YÁNEZ, Olalla** - KÄBER, Yannek - ANDERS, Tim - BOHN, Friedrich J. - BRAZIUNAS, Kristin H. - BRUNA, Josef - FISCHER, Rico - FISCHER, Samuel M. - HETZER, Jessica - HICKLER, Thomas - HOCHAUER, Christian - LEXER, Manfred J. - LISCHKE, Heike - MAIROTA, Paola - MERGANIČ, Ján - MERGANIČOVÁ, Katarína - METTE, Tobias - MINA, Marco - MORIN, Xavier - NIEBERG, Mats - RAMMER, Werner - REYER, C. P. O. - SCHEITER, Simon - SCHERRER, Daniel - BUGMANN, Harald. Tree regeneration in models of forest dynamics: A key priority for further research [Zmladzovanie stromov v modeloch dynamiky lesa: kľúčová priorita budúceho výskumu]. In Ecosphere, 2024, vol. 15, iss. 3, article no. e4807. (2023: 1.013 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2150-8925. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ecs2.4807 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
  • MERGANIČ, Ján - ALLMANOVÁ DUDÁKOVÁ, Zuzana** - MERGANIČOVÁ, Katarína - VLČKOVÁ, Mária - FERENČÍK, Michal - JUŠKO, Vladimír - ALLMAN, Michal. Impact of fine woody debris on surface water run-off [Vplyv tenkého odumretého dreva na odtok povrchovej vody]. In European Journal of Forest Research, 2023, vol. 142, iss. 2, p. 381-393. (2022: 2.8 - IF, Q2 - JCR, 0.705 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1612-4669. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10342-022-01528-7 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA