Základné info

Gašparovičová, Petra Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka