Základné info

Gašparovičová, Petra Mgr., PhD.

Vedecká pracovníčka