Základné info

Košša, Jakub Mgr.

Interný doktorand
Tel.: 0940502321
Časovo-priestorová aktivita hraboša severského panónskeho v refúgiách intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajiny