Základné info

Lieskovský, Juraj Mgr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník, predseda Vedeckej rady
Tel.: 421 2 3229 3646