Základné info

Boltižiar, Martin Prof. PaedDr. PhDr. RNDr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
Tel.: 421 2 3229 3633
krajinná ekológia (mapovanie a hodnotenie zmien vo využívaní krajiny interpretáciou historických máp, leteckých a družicových snímok), geoekológia, komplexná fyzická geografia (analýzy, syntézy, účelové hodnotenia pre potreby aplikovaného výskumu), geomorfológia (geomorfologické procesy a formy reliéfu vo vysokohorskej krajine), geoinformatika (GIS, diaľkový prieskum Zeme), environmentalistika