Základné info

Borovská, Jana RNDr., PhD.

Vedecká pracovníčka
Tel.: 421 2232293634
Hydrogeochémia: kvalita povrchových vôd, vplyv využívania poľnohospodárskej krajiny na kvalitu povrchových vôd; základný sociologický výskum: vzťah verejnosti k biodiverzite, vplyv implementácie politík EÚ na zmeny využivania poľnohospodárskej krajiny.