Základné info

Borovská, Jana RNDr., PhD.

Vedecká pracovníčka
Tel.: 421 2232293634
Hydrogeochémia: kvalita povrchových vôd, vplyv využívania poľnohospodárskej krajiny na kvalitu povrchových vôd.