Základné info

Matušicová , Noémi RNDr., PhD.

Vedecká pracovníčka
Tel.: 421 2 3229 3634
Mapovanie a hodnotenie druhotnej krajinnej štruktúry, riečna krajina, vývoj a zmeny riečnych korýt, základný sociologický výskum