Základné info

Mojses, Matej Ing., PhD.

Vedecký pracovník
Tel.: 421 2 3229 3647
geoinformatika a diaľkový prieskum (interpretácia a hodnotenie zmien krajinnej pokrývky a využitia krajiny, mapovanie krajinnej pokrývky)