Základné info

Gduľová, Dominika Mgr.

Interná doktorandka
Tel.: +421 23229 3637
Krajinnoekologické aspekty hodnotenie kvality životného prostredia v kontexte zdravotného stavu jej obyvateľov