Základné info

Hilbert, Hubert RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Diaľkový prieskum Zeme pre poľnohospodárske a krajinárske štúdie.