Základné info

Hilbert, Hubert RNDr., PhD.

Vedecký pracovník
Diaľkový prieskum Zeme pre poľnohospodárske a krajinárske štúdie.