Základné info

Kocmanová, Alexandra Mgr.

Odborná pracovníčka – knnihovníčka
Tel.: 421 2 3229 3612
Fax: 02/52494508