10. februára 2020

FORUM CARPATICUM 2020

FORUM CARPATICUM

Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability

22.-26. júna 2020, Brno, Česká republika

Medzinárodná vedecká konferencia

Forum Carpaticum je otvorená konferencia, organizovaná iniciatívou Veda pre Karpaty (S4C). S4C – Veda pre Karpaty – spája vedcov v strednej Európe, definuje výskumné priority pre tento región, poskytuje aplikovateľné návrhy pre politické rozhodnutia a posilňuje medzinárodnú spoluprácu s partnermi v rámci i mimo Karpát.

Ciele konferencie:

  • Podporovať karpatský výskum v oblasti klímy, ekologických procesov, ochrany prírody, udržateľného využívania prírodných zdrojov, vzájomného pôsobenia človeka a životného prostredia, výchovy k udržateľnému rozvoju.
  • Poskytnúť výskumným pracovníkom a zúčastneným stranám priestor na výmenu názorov a výsledkov výskumu, podporu dialógu medzi výskumom, politikou a praxou s cieľom zvýšiť udržateľnosť Karpát.
  • Podporovať nové interdisciplinárne a transdisciplinárne spolupráce, nadviazať kontakty medzi S4C, miestnymi a regionálnymi orgánmi a rôznymi zainteresovanými stranami zapojenými do environmentálneho riadenia.

Viac inform ácií na:  http://forumcarpaticum.czechglobe.cz/

 

20. januára 2020

ALTER-Net – EKLIPSE key messages

ALTER-Net/EKLIPSE key messages

for the new EU Biodiversity Strategy, resulting from a multi-phased, iterati ve consultation survey among the networks’ scientists and other knowledge holders.

It is a key outcome of the 2019 ALTER-Net/EKLIPSE conference ‘The EU Biodiversity Strategy

ALTER-Net and EKLIPSE Key messages (.pdf)

16. augusta 2019

Návrh budúcej poľnohospodárskej politiky EÚ neprispieva k zlepšeniu životného prostredia

Návrh budúcej poľnohospodárskej politiky EÚ neprispieva k zlepšeniu životného prostredia

Súčasný návrh reformy Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky EÚ (SPP) s najväčšou pravdepodobnosťou nezlepší ochranu životného prostredia, tvrdí tím vedcov v časopise Science:

https://science.sciencemag.org/content/365/6452/449).

Výskum bol vedený poprednými inštitúciami v Nemecku – Centrum Integrovaného Výskumu Biodiverzity (iDiv), Helmholtz Centrum pre Environmentálny Výskum (UFZ) a Univerzita v Göttingene, a podieľal sa na ňom aj Ústav krajinnej ekológie SAV. Hoci sa EÚ zaviazala k agende udržateľného rozvoja, návrh reformy SPP neodzrkadľuje túto skutočnosť. Autori poukazujú na fakt, že prebiehajúci proces reformy SPP stále umožňuje začleniť do jej výslednej verzie opatrenia, rešpektujúce  vedecké poznatky a požiadavku verejnosti riešiť zhoršovanie životného prostredia vrátane zmeny klímy.

Peer et al Science_web (PDF na stiahnutie)

21. januára 2019

18th International Symposium, 23 – 27 April 2019

18th International Symposium

on Problems of Landscape Ecological Research

                                                                                                                                  „Landscape diversity and biodiversity“

organized by the

Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences

Constantine the Philosopher University in Nitra

Slovak Ecological Society by the Slovak Academy of Sciences

23 – 27 April, 2019

 

NEW!!! ILE Symposium 2019 Book-of-Abstracts (.pdf)

Programme of the18th International symposium (.pdf)

Congress Centre Smolenice SAS, Slovakia

1_Announcement_September_2018 (.pdf)

2_Announcement_November 2018 (.pdf)

Registration links:

Link 1

Link 2

24. mája 2018

Doktorandské štúdium 2019/2020

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 2019/2020

  • prijímacie konanie
  • témy dizertačných prác
  • doktorandi ÚKE SAV

Kompletné informácie nájdete tu