Základné info

Bezáková, Magdaléna RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 421 2 3229 3632