Základné info

Oszlányi, Július Ing., CSc.

Vedúci vedecký pracovník
Tel.: 02/20920309
Fax: 02/ 5249 4508