Základné info

Kanka, Róbert RNDr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/20920321
Fax: 02/52494508
ekológia rastlín, rastlinné spoločenstvá, fytodiverzita, funkcie a služby ekosystémov