Základné info

Kenderessy, Pavol Mgr., Ph.D.

Vedecký pracovník
Tel.: 421 2 3229 3611
aplikovaná geoinformatika, diaľkový prieskum zeme a pedológia (mapovanie krajinnej pokrývky a zmien krajiny, interpretácia údajov DPZ, mapovanie a modelovanie eróznych procesov a fyzikálnej degradácie pôd)