Základné info

Barančoková, Mária RNDr., PhD.

Vedecká pracovníčka
Tel.: 02/20920305
Fax: 02/52494508
krajinná ekológia a geoekológia (hodnotenie abiotických zložiek prírodného prostredia, krajinnoekologické analýzy a syntézy, hodnotenie zraniteľnosti a únosnosti), kvantitatívne metódy