Publikácie

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • BOUWMA, I. – SCHLEYER, Christian – PRIMMER, Eeva – WINKLER, Klara Johanna – BERRY, Pam – YOUNG, Juliette – CARMEN, Esther – ŠPULEROVÁ, JanaBEZÁK, Peter – PREDA, Elena – VADINEANU, Angheluta. Adoption of the ecosystem services concept in EU policies. In Ecosystem Services, 2018, vol. 29, p. 213-222. ISSN 2212-0416. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212041617301018>. Typ: ADCA
  • ČERNECKÝ, Ján – SAXA, A. – GAJDOŠ, Peter. Monitoring a zlepšenie ochrany živočíchov na Slovensku prostredníctvom siete chránených území Natura 2000 [Monitoring and improvement of animal conservation in Slovakia through the Natura 2000 network of protected sites. In Zoological Days Prag 2018. Proceedings abstracts from conference]. In Zoologické dny Praha 2018 : sborník abstraktů z konference. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2018, s. 53. ISBN 978-80-87189-24-5. Dostupné na internete: <http://zoo.ivb.cz/>(Zoologické dny). Typ: AFG
  • GAJDOŠ, Peter – ČERNECKÁ, Ľudmila – SLOBODA, Karol – ŠESTÁKOVÁ, Anna. Čo vieme o pavúkoch Slovenska [What is known on spiders of Slovakia. In Zoological Days Prag 2018. Proceedings abstracts from conference]. In Zoologické dny Praha 2018 : sborník abstraktů z konference. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2018, s. 71-72. ISBN 978-80-87189-24-5. Dostupné na internete: <http://zoo.ivb.cz/>(Zoologické dny). Typ: AFG
  • LIESKOVSKÝ, Juraj – BÜRGI, Matthias. Persistence in cultural landscapes: a pan-European analysis. In Regional Environmental Change, 2018, vol. 18, no. 1, p. 175-187. ISSN 1436-3798. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-017-1192-7>(APVV-0866-12 : Hodnotenie funkcií a služieb ekosystémov kultúrnej krajiny). Typ: ADCA