Publikácie

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • DRÁBOVÁ, Monika – KRNÁČOVÁ, Zdena. Assessment of natural and cultural landscape capacity to proposals the ecological model of tourism development (case study for the area of the Zamagurie region). In Ekológia (Bratislava) : international journal for ecological problems of the biosphere, 2017, vol. 36, no. 1, p. 69-87. ISSN 1335-342X. Dostupné na internete: <http://www.degruyter.com/view/j/eko>(Vega 02/0051/17 : Hodnotenie kultúrnych ekosystémových služieb krajiny na báze krajinnoekologických výskumov pre ekologické modely rozvoja cestovného ruchu / The evaluation of cultural ecosystem services countries on a basis of landscape research for the ecological model of tourism development). Typ: ADNB
 • GAJDOŠ, Peter – MAJZLAN, Oto – IGONDOVÁ, Erika. Assemblages of ground living spiders (Araneae) in peatland habitats, surrounding dry pine forest and meadows. In Folia Oecologica, 2016, vol. 43, no. 2, p. 147-155. (2016 – AGRIS, CAB Abastracts, EBSCO hostTM databases, GEOBASE, SCOPUS, ProQuest databases). ISSN 1336-5266. Dostupné na internete: <https://ife.sk/research/edited-journals/#1477768984354-01468bc2-8f0d>(Vega 2/0117/13 : Assessment of status and dynamics of habitats using combination of modeling and remote sensing). Typ: ADNB
 • GAJDOŠ, Peter – MAJZLAN, Oto. Súčasné poznatky o pavúkoch (Araneae) slanísk na Slovensku. In Zoologické dny : sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2017, s. 58-59. ISBN 978-80-87189-21-4. Dostupné na internete: <http://zoo.ivb.cz/>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie. Zoologické dny). Typ: AFG
 • Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Hlavný redaktor M. Ružička [1967-1976], Ľ. Weismann [1977-1990], M. Ružička [1991-2007], T. Hrnčiarová [2008-]. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1967-. Obmesačník. Dostupné na internete: <www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>. ISSN 0044-4863. Typ: FAI
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita – POVAŽAN, Radoslav. Rastúci tlak na ekosystémy. In Globálne megatrendy : Hodnotenie a výzvy z pohľadu Slovenskej republiky. – Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2016, s. 156-173. ISBN 978-80-970850-2-5. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/novinky/Global_Megatrends_from_Slovak_Point_of_View.pdf>. Typ: ABD
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita. Voda v krajine na veľtrhu v Brne. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2017, roč. 51, č. 1, s. 61. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>. Typ: GII
 • KENDERESSY, Eva. Index článkov publikovaných v roku 2016 v časopise Životné prostredie. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2017, roč. 51, č. 1, s. 62-63. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>. Typ: GII
 • MAŇKOVSKÁ, BlankaOSZLÁNYI, JúliusIZAKOVIČOVÁ, Zita – FRONTASYEVA, Marina V. Trends of heavy metal accumulation in mosses in Slovakia (1990-2015). In 30th Task Force Meeting : Programme & Abstracts. – Poznań : Poznań University of Life Sciences, 2017, p. 69. Dostupné na internete: <http://icpvegetation.ceh.ac.uk/publications/documents/Finalbookofabstractsforweb.pdf>(Task Force Meeting). Typ: AFE
 • MOYZEOVÁ, Milena – MIKLÓS, László – ŠATALOVÁ, BarboraIZAKOVIČOVÁ, ZitaOSZLÁNYI, JúliusKENDERESSY, PavolŠTEFUNKOVÁ, DagmarKRNÁČOVÁ, Zdena. Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel (na príklade vidieckych sídiel okresu Trnava). Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2015. 280 s. ISBN 978-80-89325-26-9. Typ: AAB
 • MUNTEANU, Catalina – RADELOFF, Volker C. – GRIFFITHS, Patrick – HALADA, Ľuboš – KAIM, Dominik – KNORN, Jan – KOZAK, Jacek – KUEMMERLE, Tobias – LIESKOVSKÝ, Juraj – MÜLLER, Daniel – OSTAPOWICZ, Katarzyna – SHANDRA, Oleksandra – STYCH, Premysl. Land change in the Carpathian region before and after major institutional changes. In Land-Cover and Land-Use Changes in Eastern Europe after the Collapse of the Soviet Union in 1991. – Springer International Publishing Switzerland, 2017, p. 57-91. ISBN 978-3-319-42636-5. Dostupné na internete: <www.springer.com/us/book/9783319426365>. Typ: ABC
 • Ekológia (Bratislava) : international journal for ecological problems of the biosphere. Editor in chief M. Ružička [1982-2006], J. Oszlányi [2007-]. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1982-. SCOPUS, Zoological Record, Cambridge Scientific Abstracts, ProQuest, NISCSA Databases, CrossRef. 4x ročne. ISSN 1335-342X. Typ: FAI
 • PETROVIČ, František – STRÁNOVSKÝ, P. – MUCHOVÁ, Z. – FALŤAN, V. – SKOKANOVÁ, H. – HAVLÍČEK, M. – GÁBOR, M. – ŠPULEROVÁ, Jana. Landscape-ecological optimization of hydric potential in foothills region with dispersed settlements – a case study of Nová Bošáca, Slovakia. In Applied Ecology and Environmental Research, 2017, vol. 15, no. 1, p. 379-400. ISSN 1589-1623. Dostupné na internete: <//aloki.hu/pdf/1501_379400.pdf>. Typ: ADEA
 • RUSŇÁK, Tomáš – LIESKOVSKÝ, Juraj. Výpočet teploty povrchu v Bratislave pomocou satelitných snímok. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2017, roč. 51, č. 1, s. 37-40. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie). Typ: ADFB
 • TIESKENS, Koen F. – SCHULP, Catharina J. E. – LEVERS, Christian – LIESKOVSKÝ, Juraj – KUEMMERLE, Tobias – PLIENINGER, Tobias – VERBURG, Peter H. Characterizing European cultural landscapes: Accounting for structure, management intensity and value of agricultural and forest landscapes. In Land Use Policy : The International Journal Covering All Aspects of Land Use, 2017, vol. 62, p.29-39. (2017 – Current Contents). ISSN 0264-8377. Dostupné na internete: <www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715301885>. Typ: ADCA