Publikácie

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BEZÁK, PeterDOBROVODSKÁ, Marta. Role of rural identity in traditional agricultural landscape maintenance: the story of a post-communist country. In Agroecology and Sustainable Food Systems, 2019, vol. 43, no. 1, p. 1-18. ISSN 2168-3565. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21683565.2018.1516711>. Typ: ADCA
 • ČERNECKÁ, Ľudmila – MIHÁL, Ivan – GAJDOŠ, Peter – JARČUŠKA, Benjamín. A bolo svetlo: keď presvetlenosť lesných porastov významne ovplyvňuje zloženie epigeických spoločenstiev pavúkov [And it was light: when the canopy openness of forest stands significantly affects the composition of the spider’s epigeic communities. In The Zoological Days Brno 2019]. In Zoologické dny Brno 2019 : sborník abstraktů z konference 7. – 8. února 2019. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 40. ISBN 978-80-87189-25-2. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2019-A5_FINAL.pdf>(Zoologické dny Brno 2019). Typ: AFG
 • GAJDOŠ, Peter – ČERNECKÁ, Ľudmila – ŠESTÁKOVÁ, Anna. Pannonic salt marshes revealed six new spiders to Slovakia (Araneae: Gnaphosidae, Linyphiidae, Lycosidae, Theridiidae). In Biologia, 2019, vol. 74, no. 1, p. 53-64. ISSN 0006-3088. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.2478/s11756-018-0145-z>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie). Typ: ADDA
 • GAJDOŠ, Peter – PURGAT, Pavol – PURKART, Adrián. Diversity of the epigeic spider communities in the typical habitats of sand dunes in Záhorie. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 28. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • HALADA, Ľuboš – MEDERLY, Peter – BEZÁK, PeterLIESKOVSKÝ, JurajIZAKOVIČOVÁ, Zita. Recent changes of agricultural landscape: Driving forces and pressures from European and Slovak perspective. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 19. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • IZAKOVIČOVÁ, ZitaŠPULEROVÁ, Jana. Dopad globálnych megatrendov na krajinu a jej ekosystémy [The impact of global megatrends on the landscape and its ecosystems]. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. 36 s. Typ: AGI
 • KALIVODOVÁ, MichaelaLACO, IvanRANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research = Abstracts [elektronický zdroj]. Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019. 91 p. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/veda-a-vyskum/konferencie/18th-international-symposium-smolenice/>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: FAI
 • KANKA, RóbertŠPULEROVÁ, Jana. Significance of artificial ditches for maintaining of phytodiversity in the lowland agriculture landscape. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 31. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(APVV-14-0735 : Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny/New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • KENDERESSY, PavolŠPULEROVÁ, JanaKOZELOVÁ, Ivana. Analysis of socio-economic factors affecting the persistance/abandonment of traditional agrarian landscape in Slovakia. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 11. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • KOVÁČ, Tomáš – LACO, Ivan – TURANOVIČOVÁ, Martina – BOLTIŽIAR, Martin. Hodnotenie prírodných predpokladov MAS Magura-Strážov pre regionálny rozvoj = Assessment of the natural assumptions of the Magura-Strážov LAG for regional development. In XXI. International Colloqium of Regional Sciences. In XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků [elektronický zdroj]. – Brno : Masarykova univerzita, 2018, s. 633-640. ISBN 978-80-210-8969-3. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/proceedings2018-articles/2018-083.pdf>(Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách/International colloquium on regional sciences). Typ: ADMB
 • MAES, Dirk – VEROVNIK, Rudi – WIEMERS, Martin – BROSENS, Dimitri – BESHKOV, Stoyan – BONELLI, Simona – BUSZKO, Jaroslaw – CANTÚ-SALAZAR, Lisette – CASSAR, Louis-Francis – COLLINS, Sue – DINCA, Vlad – DJURIC, Milan – DUŠEJ, Goran – ELVEN, Hallvard – FRANETA, Filip – GARCIA-PEREIRA, Patricia – GERYAK, Yurii – GOFFART, Philippe – GÓR, Ádám – HIERMANN, Ulrich – HÖTTINGER, Helmut – HUEMER, Peter – JAKŠIĆ, Predrag – JOHN, Eddie – KALIVODA, Henrik – KATI, Vassiliki – KIRKLAND, Paul – KOMAC, Benjamin – KŐRÖSI, Ádám – KULAK, Anatolij – KUUSSAARI, Mikko – L´HOSTE, Lionel – LELO, Suvad – MESTDAGH, Xavier – MICEVSKI, Nikola – MIHOCI, Iva – MIHUT, Sergiu – MONASTERIO-LEÓN, Yeray – MORGUN, Dmitry V. – MUNGUIRA, Miguel L. – MURRAY, Tomás – NIELSEN, Per Stadel – ÓLAFSSON, Erling – ÖUNAP, Erki – PAMPERIS, Lazaros N. – PAVLÍČKO, Alois – PETTERSSON, Lars – POPOV, Serhiy – POPOVIĆ, Miloš – PÖYRY, Juha – PRENTICE, Mike – REYSERHOVE, Lien – RYRHOLM, Nils – ŠAŠIĆ, Martina – SAVENKOV, Nikolay – SETTELE, Josef – SIELEZNIEW, Marcin – SINEV, Sergey – STEFANESCU, Constanti – ŠVITRA, Giedrius – TAMMARU, Toomas – TIITSAAR, Anu – TZIRKALLI, Elli – TZORTZAKAKI, Olga – VAN SWAAY, Chris A. M. – VIBORG, Arne Lykke – WYNHOFF, Irma – ZOGRAFOU, Konstantina – WARREN, Martin S. Integrating national Red Lists for prioritising conservation actions for European butterflies. In Journal of Insect Conservation, 2019, special Issue, p. 1-30. ISSN 1366-638X. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10841-019-00127-z>. Typ: ADCA
 • MARŠALEK, Peter – MARŠALEKOVÁ, Lenka – GAJDOŠ, Peter – ŽILA, Pavel. Epigeické pavúky (Araneae) intravilánu mesta Spišská Nová Ves [Araneae of intravilan of the Spišská Nová Ves town. In Spiš – geographical proceedings]. In Spiš : vlastivedný zborník. 9. – Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2018, s. 355-367. ISBN 978-80-85173-29-1. Typ: AEDA
 • PURGAT, Pavol – GAJDOŠ, Peter. Diverzita epigeických pavúčích spoločenstiev malokarpatskej vinohradníckej krajiny okolia Modry [Diversity of the epigeic spider communities of the Little Carpathians vineyard region in surroundings of Modra town. In The Zoological Days Brno 2019]. In Zoologické dny Brno 2019 : sborník abstraktů z konference 7. – 8. února 2019. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 151-152. ISBN 978-80-87189-25-2. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2019-A5_FINAL.pdf>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie. Zoologické dny Brno 2019). Typ: AFG
 • PURGAT, Pavol – GAJDOŠ, Peter. The impact of viticultural landscape structures on the diversity of ground-living spider assemblages (model area Modra). In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 21. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • SZINETÁR, Csaba – KOVÁCS, Gábor – URÁK, István – GAJDOŠ, Peter. A Kárpát-medence épületlakó pókfaunája [Fauna pavúkov obytných budov v Karpatskej kotline]. In XIV. Regionális Természettudományi Konferencia 2019. január 31. – Szombathely : Eötvös Loránd Tudományegyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, 2019, o. 14. Typ: AFG
 • ŠPULEROVÁ, JanaŠATALOVÁ, BarboraDOBROVODSKÁ, MartaVLACHOVIČOVÁ, Miriam. The approach to monitoring of high nature value farmland. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 13. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • WAYLEN, Kerry A. – BLACKSTOCK, Kirsty L. – VAN HULST, Freddy J. – DAMIAN, Carmen – HORVÁTH, Ferenc – JOHNSON, Richard K. – KANKA, Róbert – KÜLVIK, Mart – MACLEOD, Christopher J. A. – MEISSNER, Kristian – OPRINA-PAVELESCU, Mihaela M. – PINO, Joan – PRIMMER, Eeva – RÎŞNOVEANU, Geta – ŠATALOVÁ, Barbora – SILANDER, Jari – ŠPULEROVÁ, Jana – SUŠKEVIČS, Monika – UYTVANCK, Jan Van. Policy-driven monitoring and evaluation: Does it support adaptive management of socio-ecological systems? In Science of the Total Environment, 2019, vol. 662, p. 373-384. ISSN 0048-9697. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718353580?via%3Dihub>. Typ: ADCA
 • WAYLEN, Kerry A. – BLACKSTOCK, Kirsty L. – VAN HULST, Freddy J. – DAMIAN, Carmen – HORVÁTH, Ferenc – JOHNSON, Richard K. – KANKA, Róbert – KÜLVIK, Mart – MACLEOD, Christopher J. A. – MEISSNER, Kristian – OPRINA-PAVELESCU, Mihaela M. – PINO, Joan – PRIMMER, Eeva – RÎŞNOVEANU, Geta – ŠATALOVÁ, Barbora – SILANDER, Jari – ŠPULEROVÁ, Jana – SUŠKEVIČS, Monika – UYTVANCK, Jan Van. Data summarizing monitoring and evaluation for three European environmental policies in 9 cases across Europe. In Data in Brief, 2019, vol. 23, article no.103785. ISSN 2352-3409. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340919301362>. Typ: ADMB