19. ročník medzinárodnej konferencie VENKOVSKÁ KRAJINA 2024

31. mája – 1. júna sa budekonať už 19. ročník medzinárodnej konferencie Venkovská krajina.  Miestom konania konferencie je tentokrát Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově. Konferencia sa teda bude konať na rozhraní moravskej Hanej a Drahanskej vrchoviny, zvláštnej starosídelnej vidieckej krajiny na pomedzí poľnohospodárskej krajiny oblasti Haná, lesnej krajiny Drahanskej vrchoviny a urbánnej krajiny zasahujúcej sem stále viac svojimi vplyvmi z Brna.

Aktuálne informácie dostupné na linku Facebookovej udalosti
II. Cirkulár konferencie je možné stiahnuť na nasledujúcom odkaze : Venkovska_krajina_2024_cirkulář

 

Dôležité termíny:
Najneskorší termín pre zaslanie príspevkov do zborníka: do 29. február 2024
III. cirkulár s konečným programom (vrátane upresnenia informácií o exkurzii): do 31. marca 2024
Prihlásenie pasívnych účastníkov konferencie: do 30. dubna 2024

 

Konferenciu organizuje Česká společnost pro krajinnou ekologii v spolupráci s Knihovnou
Karla Dvořáčka. Konanie konferencie je podporené dotáciou Rady vědeckých společností.