22. apríl 2023 Deň Zeme – výsledky 1. kolo

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťaže ku Dňu Zeme Na krajine nám záleží!

Teší nás váš záujem o prostredie, v ktorom žijete a vaša snaha o jeho zlepšenie.

Z projektov, ktoré ste nám poslali, vybrala odborná komisia do finále projekty nasledovných súťažných tímov:

V 1. kategórii – l. stupeň ZŠ: tím žiakov 4. ročníka ZŠ Nábrežie mládeže v Nitre, tím žiakov 2. ročníka ZŠ v Čeľadiciach a tím žiakov 3. ročníka ZŠ sv. Gorazda v Nitre

V 2.kategórii – ll. stupeň ZŠ:  tím žiakov 6. a 9. ročníka ZŠ v Oravskej Jasenici, tím žiakov 9. ročníka ZŠ v Kurime, tím žiakov 9. ročníka ZŠ sv. Gorazda v Nitre, tím žiakov 6. ročníka ZŠ v Čeľadiciach a tím žiakov lll.O. Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach (projekt Zelená strecha).

Postupujúcim srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie vo finále, ktoré sa uskutoční 5. júna 2023 v kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach ako súčasť podujatia Svetový deň životného prostredia na Smolenickom zámku!