30 rokov Slovenskej ekologickej spoločnosti

V roku 2022 si Slovenská ekologická spoločnosť (SEKOS) pripomína 30 výročie od svojho vzniku. Predstavuje spolok vedcov a odborných pracovníkov založený na podporu rozvoja ekológie. Cieľom spoločnosti je zabezpečovať  koncepčnú činnosť v  oblasti ekológie, podporovať rozvoj ekológie, rozširovať poznatky získané ekologickým výskumom, aplikovať tieto poznatky v starostlivosti o krajinu a životné prostredie človeka a ostatných živých organizmov, koordinovať spoluprácu členov pôsobiacich vo vede, na školách a v praxi, zvyšovať odbornú úroveň mladých pracovníkov, poskytovať odborné  stanoviská a konzultačné služby pre štátne a spoločenské inštitúcie.

30 rokov SEKOS (.pdf)