5. jún – Svetový deň životného prostredia – World environment day

Tento deň  vznikol vďaka iniciatíve Organizácie Spojených národov (OSN) ako  spomienka na prvú konferenciu o životnom prostredí, ktorá sa konala  5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom „Je len jedna Zem“. Konferencia bola  reakciou na potrebu riešiť  narastajúce environmentálne problémy v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem.

I napriek  dlhoročnej celosvetovo deklarovanej potrebe ochrany životného prostredia sa kvalita životného prostredia neustále zhoršuje a dôsledky tohto problému sa dotýkajú celej ľudskej spoločnosti, preto je táto téma veľmi aktuálna a vyžaduje si efektívne riešenia.

Zmyslom osláv Svetového dňa životného prostredia je upriamiť pozornosti verejnosti túto problematiku a prispievať k zvyšovaniu environmentálneho povedomia spoločnosti.

Aj Ústav krajinnej ekológie SAV sa chce pripojiť k oslavám tohto významného dňa a v spolupráci s Global Water Partneship Slovakia a Slovenskou ekologickou spoločnosťou pri SAV organizuje Edukačné podujatie pre deti pod názvom Svetový deň životného prostredia na Smolenickom zámku.

Zúčastnia sa ho deti zo základných škôl, ktoré sa zapojili do súťaže Na krajine nám záleží!, ktorú Ústav krajinnej ekológie SAV usporiadal pri príležitosti Dňa Zeme. Súčasťou podujatia bude okrem mnohých zábavno-edukačných aktivít pre deti aj finále tejto súťaže.

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou ministra životného prostredia SR Milana Chrenka.