5. jún – Svetový deň životného prostredia

V tomto roku uplynie 50. rokov od prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme 5. -16. júna 1972 a na ktorej počesť bol  5. jún vyhlásený za Svetový deň životného prostredia. Hostiteľskou krajinou je opäť Švédsko  a jeho téma v tomto roku znie: „Only one planet“ „ Iba jedna Zem“. Nadväzuje na motto spomínanej konferencie, ktoré bolo „Je len jedna Zem“.  Dnes, tak ako pred 50 rokmi platí, že planéta Zem je jediným domovom, ktorý ľudstvo má a jeho zdroje, ktoré nie sú neobmedzené, musíme chrániť.  A preto nás tento deň nabáda k udržateľnému životu v súlade s prírodou a to ako na úrovni jednotlivcov, tak na úrovni krajín a medzinárodných spoločenstiev. Z príležitosti Svetového dňa životného prostredia sa konajú mnohé podujatia, súťaže, koncerty, iniciatívy, ktoré upriamujú pozornosť na dôležitosť ochrany životného prostredia.

Pri tejto príležitosti poďakovať všetkým deťom, ktorým problematika ochrany životného prostredia nie je ľahostajná a ktoré sa zapojili do našej iniciatívy „Spoznaj a chráň“. Veľmi sa tomu tešíme, pretože práve záujem mladej generácie o ochranu životného prostredia je nádejou pre planétu Zem.

Celkové vyhodnotenie aktivity a zverejnenie prác detí na našom webe už čoskoro!