Bratislava uvítala konzorcium projektu Horizon Europe Restore4Life na druhom stretnutí!

Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. ako hlavný organizátor privítal od 10. do 13. júna 2024 konzorcium projektu Horizon Europe Restore4Life na pracovnom seminári v Bratislave. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch hotela Park Inn by Radisson Danube Bratislava. Stretnutia sa zúčastnilo 71 členov konzorcia z Nemecka, Írska, Chorvátska, Srbska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Slovinska, Bulharska, Rumunska, Rakúska, Maďarska, Grécka a Slovenska.

Projekt Restore4Life (Obnova mokraďových komplexov ako systémov podporujúcich život v povodí Dunaja) je súčasťou Misie EÚ: „Obnova našich oceánov a vôd“ ktorej cieľom je chrániť a obnoviť zdravie našich oceánov a vôd prostredníctvom výskumu a inovácií, zapojenia občanov a modrých investícií.

Projekt je v druhom roku riešenia a vedie ho Bukureštská univerzita. Konzorcium tvorí celkovo 31 organizácií vrátane 5 miestnych a štátnych orgánov, 21 akademických a výskumných inštitúcií, 3 mimovládnych organizácií a 2 malých a stredných podnikov.

Podujatie sa oficiálne začalo úvodnými slovami RNDr. Ľuboša Haladu, CSc., projektového vedúceho za UKE SAV.

V programe podujatia boli prednášky a spoločné tvorivé workshopy, kde sa prezentovali jednotlivé pracovné bloky, úlohy, míľniky a výsledky. Prezentovali sa výsledky dotazníkov, diskutovalo sa o porovnaní hodnotení ekosystémových služieb rovnakými metódami v rôznych krajinách, o použití diaľkového prieskumu Zeme a údajov z terénu,  konzultoval sa vývoj vzdelávacieho nástroja o mokradiach, ktorý integruje udržateľné postupy a riešenia založené na prírode, takisto sa hovorilo aj o príprave spoločnej publikácie. Ďalšie workshopy boli zamerané na súbor nástrojov občianskej vedy (citizen science) a inovatívny vzdelávací program o mokradiach, ako aj na komunikáciu. Predstavovali sa aj katalógy nazbieraných údajov za účelom revitalizácie mokradí. Takisto sa prezentovali partnerské projekty (EcoDali, Restore4Cs, Prep4Blue). Diskusie prebehli aj o tom, ako všetky doterajšie výsledky spojiť a ako projekt ďalej rozvíjať.

Počas celého stretnutia sa využíval aj Mentimeter, nástroj pre interaktívnu prezentáciu a živé hlasovanie.

Účastníci stretnutia po prvom pracovnom dni navštívili centrum Bratislavy v rámci organizovanej prehliadky. Vyčerpávajúci deň sa ukončil spoločenskou udalosťou na večeri v reštaurácii.

V tretí deň stretnutia partneri projektu navštívili v rámci celodennej exkurzie Veľkolélsky ostrov, ktorý je súčasťou CHKO Dunajské luhy. Mimovládna organizácia BROZ, ktorá je   partnerom v projekte predstavila svoje aktivity, zamerané na obnovu mokradí Dunaja. . Účastníci mali možnosť sa previesť člnmi po revitalizovanom ramene i hlavnom toku Dunaja so značne zdvihnutou hladinou po júnových záplavách. Mohli sa dozvedieť informácie o opatreniach na zlepšenie vodného režimu mokradí, o najväčšom dunajskom ramene a ostrove, o príkladoch manažmentu dunajskej krajiny: extenzívna pastva, kosenie, manažment hlavových vŕb, obnova prirodzeného zloženia lužných lesov.

 

Bližšie informácie o projekte Restore4Life nájdete na nasledujúcich linkoch pre slovenskú alebo anglickú verziu.