Bukurešť uvítala konzorcium Restore4Life na úvodnom stretnutí

Od 13. do 15. septembra sa konzorcium Restore4Life vybralo do Bukurešti v Rumunsku na osobné úvodné stretnutie!

Projekt Restore4Life (Obnova mokraďových komplexov ako systémov podporujúcich život v povodí Dunaja) je súčasťou Misie EÚ: „Obnova našich oceánov a vôd“ ktorej cieľom je chrániť a obnoviť zdravie našich oceánov a vôd prostredníctvom výskumu a inovácií, zapojenia občanov a modrých investícií.

Projekt bude trvať 48 mesiacov a vedie ho Bukureštská univerzita. Konzorcium tvorí celkovo 31 organizácií vrátane 5 miestnych a štátnych orgánov, 21 akademických a výskumných inštitúcií, 3 mimovládnych organizácií a 2 malých a stredných podnikov.

Podujatie sa oficiálne začalo úvodnými slovami Prof. Dr. Mariána Predu, rektora Bukureštskej univerzity, po ktorých nasledovalo niekoľko úvodných slov Dragosa Balaicana z Národného inštitútu pre výskum a rozvoj dunajskej delty (DDNI), ktorý zastupoval EcoDaLLi – Koordinačnú a podpornú akciu Dunajského majáka, ako aj Daniele De Bernardi, projektovej pracovníčky z CINEA.

Počas stretnutia sa konzorcium zúčastnilo na informatívnych workshopoch, diskutovalo o spoločenských hodnotách obnovy mokradí, oboznámilo sa s realizačnými a monitorovacími lokalitami, ako aj diskutovalo o budúcich aktivitách.

Partneri projektu navštívili aj národný park Comana, ktorý sa nachádza v južnej časti Rumunska medzi Bukurešťou a Giurgiu. Park bol založený v roku 2004, keď sa k dvom rezerváciám pripojil rybník Comana: Pivoňka a Mäsiarka. Tieto tri chránené územia spoločne chránia významnú flóru, faunu a avifaunu. Územie je v súčasnosti uznané za mokraď medzinárodného významu a intenzívne sa skúma. Park je miestom, kde sa stretávajú mnohé rieky, ktoré sa všetky vlievajú do Dunaja.

Bližšie informácie o projekte Restore4Life nájdete na nasledujúcich linkoch pre slovenskú alebo anglickú verziu.