Ceny SAV získali aj pracovníci ÚKE SAV

V Kongresovom centre SAV na smolenickom zámku sa 27. júna 2024 uskutočnilo slávnostné udeľovanie Cien SAV. Slovenská akadémia vied udeľuje toto prestížne ocenenie vedcom, vedkyniam a kolektívom každoročne pri príležitosti svojho založenia.

Ceny SAV sa udeľujú v štyroch kategóriách: za výsledky medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, za výsledky vedeckovýskumnej práce, za výsledky vedeckovýskumnej práce pre mladých pracovníkov a za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy.

Medzi ocenenými za rok 2023 boli aj pracovníci ÚKE SAV. Cenu SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy získali prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., RNDr. Magdaléna Bezáková, PhD. a RNDr. Viktória Miklósová, PhD. za organizáciu popularizačného podujatia pre deti Festival krajiny. Na organizácii tohto podujatia spolupracovali aj ďalší pracovníci ÚKE SAV.

Na slávnostnom zhromaždení boli okrem cien SAV odovzdané aj Ďakovné listy Predsedníctva SAV za celoživotné zásluhy o rozvoj vedy a Slovenskej akadémie vied. Toto ocenenie získali pri príležitosti životného jubilea bývalí riaditelia Ústavu krajinnej ekológie SAV prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc. (95 rokov) a Ing. Július Oszlányi, CSc. (80 rokov). Ďalšie informácie o podujatí nájdete na web stránke SAV:

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=12038