COPERNICUS – online školenia Climate Data Store (CDS)

COPERNICUS – online školenia Climate Data Store (CDS)

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ústav krajinnej ekológie SAV v spolupráci s Univerzitou vo Wageningene si vás dovoľujú pozvať na online výukový kurz, ktorý sa týka využitia údajov programu Copernicus Climate Change Services a dátovej platformy Climate Data Store (CDS). Tento výukový program je primárne určený záujemcom z akademického sektora, vrátane študentov, odborníkom z oblasti ochrany klímy, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, mimovládnym organizáciám a konzultačným spoločnostiam, ktoré majú záujem o využívanie klimatických údajov programu Copernicus. Počas kurzu môžete získať zaujímavé poznatky o tom ako používať údaje a nástroje platformy CDS a na ich základe navrhovať adaptačné stratégie a dátové služby.

Kurz je poskytovaný v rámci online výukovej platformy C3S User Learning Services ( https://climate.copernicus.eu/user-learning-services). Na tejto stránke nájdete aj bližšie informácie týkajúce sa kurzu a po registrácii budete mať prístup k širokej škále výukových materiálov. Oficiálny začiatok kurzu je 12. január 2021.

C3S User Learning Services – Training Programme team for Slovakia and Czech Republic:

Pavol Kenderessy, Ústav krajinnej ekológie SAV (pavol.kenderessy@savba.sk) Jozef Pecho, SHMÚ (jozef.pecho@shmu.sk) Maria del Pozo (Wageningen University & Research) Rutger Dankers (Wageningen University & Research) Janine Quist (Wageningen University & Research)

Copernicus_factsheet_Slovakia (.pdf)

https://climate.copernicus.eu/user-learning-services

https://uls.climate.copernicus.eu