Deň otvorených dverí na Ústave krajinnej ekológie SAV, v.v.i.

Dňa 8.11. 2022 sa v priestoroch zasadacej miestnosti na Štefánikovej ulici 3 konal Deň otvorených dverí.

Tohoročný program pripravený v rámci národnej akcie Týždeň vedy a techniky na Slovensku bol venovaný predovšetkým študentom vysokých škôl. Približne tri desiatky študentov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave navštívili priestory Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i. v Bratislave, aby sa oboznámili s vedeckou prácou krajinných ekológov. Okrem prednášky RNDr. Milena Moyzeovej, PhD. s názvom Zelená infraštruktúra podtitul Sú chránené stromy chránené? sa študenti oboznámili so štruktúrou a zameraním pracoviska, hlavnými výskumnými témami a vybranými výsledkami riešenia domácich aj zahraničných projektov vo forme vystavených posterov, atlasových diel, knižných publikácií, časopiseckých titulov, ale aj informačných brožúr, letákov a CD filmov.

Súčasťou programu bola aj návšteva Ústavnej knižnice a počítačového laboratória. Podujatie ukončila diskusia so študentmi na aktuálne témy a možnosti prepojenia vedy a výskumu s vysokoškolským vzdelávaním.

Text: Milena Moyzeová, Fotografie: Edita Adamčeková

 

Deň otvorených dverí na ÚKE SAV, v.v.i.

Posterová diskusia v knižnici

Prednáška RNDr. Mileny Moyzeovej, PhD. študentov zaujala