DEŇ ZEME 2021 – VYHODNOTENIE!

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťažnej témy Dobrý skutok pre planétu Zem vyhlásenej z príležitosti Dňa Zeme 2021!

Na výzvu, spraviť konkrétny čin, ktorý prispeje k lepšiemu životnému prostrediu, zareagovalo 463 detí – 20 jednotlivcov a 18 školských kolektívov z 12 škôl. Deti sa zapojili prostredníctvom výtvarných prác, fotografií a videí. Nebolo ľahké vybrať víťaza. Napokon komisia vybrala víťazov v každej z troch kategórií.

Víťazmi sa stali:

v 1. kategórii (3-10 rokov) Filip Jagmasevic z Hirtenbergu a Bibiana Očadlíková z Nitry (výtvarná práca)

v 2. kategórii (10-15 rokov) Matúš Daňo z Nitry

v 3. kategórii (kolektívy) 9.A zo ZŠ na Fatranskej ulici v Nitre

Porota taktiež udelila špeciálne ceny. Špeciálnu cenu za dlhodobý záujem a starostlivosť o životné prostredie získali Sebastian Roy z Trnavy a Adam Kriš z Oravskej Jasenice a špeciálnu cenu za tvorivý prístup v starostlivosti o životné prostredie získal kolektív 2.A zo ZŠ na Štúrovej ulici v Myjave.

Chceme upozorniť, že víťazmi sú všetci, ktorí sa zapojili do našej súťaže a prispeli k lepšiemu životnému prostrediu na našej krásnej planéte!

ĎAKUJEME!!!!

Všetky súťažné práce – kresbym, fotky a videá nájdete aj na FACEBOOKU:

Link 1

Link 2

Link 3