DEŇ ZEME 2022 – VYHODNOTENIE

Znižovanie biodiverzity je jedným z pálčivých problémov životného prostredia na našej planéte. Početnosť druhov hrozivo klesá v celosvetovom meradle, ale taktiež na Slovensku.   Z tohto dôvodu sme sa rozhodli z príležitosti Dňa Zeme upriamiť pozornosť detí na chránené druhy rastlín a živočíchov v ich regióne. Aby spoznali to, čo je potrebné chrániť.

Tešíme sa, že veľa detí reagovalo na túto výzvu a v spolupráci s pani učiteľkami vypracovali a poslali nám veľké množstvo posterov o chránených druhoch. Deti okrem vyhľadania informácií o jednotlivých druhoch prejavili aj svoje výtvarné schopnosti a postery boli veľmi pekne graficky spracované.

Veľmi si vážime Váš záujem o problematiku ochrany životného prostredia a povzbudzujeme Vás, aby ste v tom vytrvali! Srdečná vďaka patrí aj Vašim učiteľkám, že Vás v tom záujme podporujú a v tejto problematike vzdelávajú.

Aby sme Vás v tomto záujme podporili, rozhodli sme sa malou odmenou odmeniť všetkých, ktorí sa zapojili do našej aktivity.

Prišlo139 posterov od 156 detí zo 7 základných škôl:

ZŠ Oravská Jasenica:

 1. ročník: Ema Súľová, Diana Kubová, Sofia Ferancová, Mathias Feranec, Vanesa Adamicová
 2. ročník: Andrea Madleňáková, Patrícia Šeligová, Richard Szscerba, Sofia Koklesová, Lukáš Brontvaj, Erik Balák, Liana Ferancová, Šarlota Kosmeľová, Michal Kušnier, Vivien Žofajová, Slávka Snopková, Daniel Murgaš, Marek Brontvaj
 3. ročník: Karolina Freimane, Karolína Matisová, Aleš Beňuš, Laura Adamicová, Alica Horňáková, Jakub Špigura, Laura Hvoľková, Pavol Madleňák, Terezka Hvoľková, Dávid Malík, Lukáš Čiernik, Sára Žofajová, Simon Kramar, Marco Jančo, Sabína Madleňáková, Leo Čiernik, Timea Krišová, Tobiáš Mliečko,
 4. ročník: Nela Mičudová, Elizabeth Žofajová
 5. ročník: Adam Kriš, Hugo Kovalčík, Karolína Pavčová, Tamara Žofajová
 6. ročník: Michaela Bakevčíková, Erik Žofaj, Martin Čiernik

ZŠ Fatranská Nitra-Janíkovce

 1. ročník: Ema Adámeková, Lea Domoráková, Dominika Dömöšová, Bibiana Jurášková, Branislav Koleda, Lukáš Kramár, Sofia Hlaváčiková, Amira Melišová, Juraj Mondočko, Ella Pajer, Michal Plevka, Vladimír Marcus Jančovič, Sebastian Šrank
 2. ročník: Leonie Kunkelová, Wendy Kunkelová, Barbora Maňuchová, Adam Krajčo, David Adámek, Noel Čaládi, Juraj Reptík
 3. ročník: Samuel Kyta, Sara Filipová, Zara Balvanová, Tobias Balvan, Kristián Gedai, Linda Majer, Laura Majer, Kristína Dömöšová, Matúš Németh, Matej Maľa, Nina Csányiová, Jessica Lily Gajdošová, Ema Jagelková

ZŠ Fatranská Nitra:

 1. ročník: Emma Gajdošová, Gabriel Kresan

ZŠ Milana Mravca, Raková:

 1. ročník: Kamila Streličáková, Linda Jendrišáková, Mirka Tlelková, Simona Gulčíková,
 2. ročník: Radka Barčáková, Marika Juračková, Terézia Roštárová, Nela Čišecká, Petra Olešňaníková, Júlia Machýlová, Terézia Anna Gulčíková

ZŠ Čeľadice:

 1. ročník: Radka Kántorová, Natália Šimonová, Tomáš Laca, Laura Vančová, Anna Gahírová, Dominika Doležalová, Ben Kalnai, Hana Slováková
 2. ročník: Katarína Kučírková, Michaela Kántorová, Natálka Rišková, Zuzana Srnková
 3. ročník: Zoja Rajčániová, Hannah Helen Szökeová, Nela Grmanová

ZŠ s MŠ Jastrabá: 3. ročník: Sebastian Roy

ZŠ Nejedlého Bratislava: 5. ročník: Zuzana Hlohincová

Vyhodnotenie_podrobne ( pdf)