DEŇ ZEME – DOBRÝ SKUTOK PRE PLANÉTU ZEM

Dnešný deň –  22.apríl je Deň Zeme a v tomto čase viac v spoločnosti rezonuje téma ochrany  našej planéty a problémov, ktorým v súčasnej dobe čelí – znečisťenie ovzdušia, vody a pôdy, hromadenie odpadu, vyčerpávanie prírodných zdrojov, úbytok rastlinných a živočíšnych druhov,  a podobne. Ich dôsledky pociťujeme už dnes a v blízkej budúcnosti budeme ešte oveľa viac. A aj keď sa zdá, že sú to témy vzdialené od nás jednotlivcov a mali by sa riešiť na úrovni spoločnosti a vlád alebo dokonca  na celosvetovej úrovni, nie je to celkom pravda. Aj jednotlivec svojim prístupom a rozhodnutiami môže prispievať k zlepšovaniu životného prostredia, lebo ako sa hovorí, začať treba od seba a pokúsiť sa zmeniť to, čo je v našich silách. A keď sa takto rozhodne každý, tak sa zmena k lepšiemu prejaví.

A preto Vás aj  tento rok chceme opäť pozvať, aby ste sa nad témou ochrany životného prostredia zamysleli a nielen zamysleli, ale aj sami prispeli k jeho zveľaďovaniu. Preto sme pre Vás pripravili súťažnú tému: „Dobrý skutok pre planétu ZEM“.

Súťaž je určená pre jednotlivcov aj kolektívy a je rozdelená do 3 kategórií:

  1. kategória pre deti od 3 do 10 rokov: nakresli obrázok alebo pošli fotografiu seba, ako sám alebo s tvojimi blízkymi či priateľmi, robíš dobrý skutok pre našu planétu (napr. zbieraš odpadky v prírode, separuješ odpad, sadíš rastlinku a podobne, určite Vás napadne aj viac možností).
  2. kategória pre deti od 10 do 15 rokov: pošli fotografiu, ako robíš dobrý skutok pre našu planétu (napr. zbieraš odpadky v prírode, separuješ odpad, sadíš kvet, krík alebo strom, nepoužívaš jednorazové obaly a podobne, určite Vás napadne aj viac možností) a pripoj k nej krátky komentár (3-5 viet) aké dobro pre životné prostredie tento tvoj skutok prináša.
  3. kategória pre kolektívy (triedy, školské kluby a pod): pošlite fotografiu ako spoločne robíte dobrý skutok pre našu planétu (napr. zbierate odpadky v prírode, separujete odpad, sadíte kvety, kríky alebo stromy, realizujete hmyzí hotel a podobne, určite Vás napadne aj viac možností) a pripojte k nej krátky komentár (3-5 viet) aké dobro pre životné prostredie tento Váš skutok prináša.

Najväčšou výhrou v tejto súťaži bude to, že urobíte niečo dobré pre životné prostredie a tým aj pre lepší život na našej planéte. Ale keďže, ako sa hovorí, že dobré skutky nezostanú bez odmeny, troch z vás odmeníme. Veríme však, že všetkým bude najväčšou odmenou dobrý pocit z vykonaného dobra.

Súťažné práce posielajte do 22.mája 2021 na e-mailovú adresu: magdalena.bezakova@savba.sk, v predmete správy uveďte: Deň Zeme 2021

Tešíme sa na všetky Vaše dobré skutky!!!