DEŇ ZEME – SÚŤAŽ!

DEŇ ZEME

Blíži sa 22. apríl, keď si už tradične (od roku 1970) každoročne pripomíname Deň Zeme. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na prírode, na zdrojoch, ktoré nám poskytuje naša Zem, ako i na poukázanie dôsledkov čo s ňou robíme. Keďže tento rok nám situácia nedovolí Deň Zeme oslavovať spoločne, rozhodli sme sa tento sviatok osláviť v tichom rozjímaní, zamyslením sa nad tým, čo robíme pre životné prostredie my sami. Zvlášť by sme chceli pozornosť venovať úvahám, ako táto dnešná pandémia môže prispieť k ochrane životného prostredia. Téma tohtoročného Dňa Zeme je Klimatická zmena.

Ústav krajinnej ekológie sa rozhodol pri tejto príležitosti zorganizovať súťaž pre školské kolektívy na tému: „Koronakríza ako šanca pre planétu Zem“.

Súťaž je určená kolektívom žiakov II. stupňa základných a stredných škôl, ktorých úlohou je vytvoriť spoločnú prezentáciu.

Vieme, že teraz nemôžete pracovať spolu. Zdá sa to ako nevýhoda, ale je to skvelá šanca naučiť sa využívať kooperatívne nástroje, pomocou ktorých môžete skúsiť spolu niečo zaujímavé vytvoriť. Každý má svoje jedinečné danosti, ktorými môže prispieť v spoločnom projekte myšlienkou, nápadom, pripomienkou, alebo svojimi zručnosťami a dokáže byť súčasťou tvorby. Možno objaví nové schopnosti a vlohy, ktorými ovplyvní myšlienky ďalších členov kolektívu a spolu vytvoria dielo, ktoré inšpiruje spoločnosť.

Porozmýšľajte, ako rozvíjať svoje zručnosti, aby ste spoločne v triednych spoločenstvách tvorili text, ktorý má každý člen kolektívu možnosť komentovať, obmieňať a vkladať doňho myšlienky tak, aby ste spolu vytvorili prezentáciu.

Odporúčame napríklad google slides (https://www.google.com/slides/about/),  alebo office live (https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx). Forma a obsah je na Vás, môžete pracovať so všeličím od jednoduchého textu až po multimédiá. Najoriginálnejšie práce budú odmenené zaujímavými „ekologickými cenami“.

Pre jednotlivcov je určená súťaž o najkrajší list  Ľudstvu od matky Zeme.  Podobne aj tu budú najoriginálnejšie práce odmenené a budú publikované formou brožúry.

Príspevky do oboch súťaží  posielajte do 10. mája 2020 na adresu directorile@savba.sk

Tešíme sa na Vaše príspevky!

Kolektív pracovníkov ÚKE SAV