Deň Zeme v obci Lúka

Deň Zeme oslávili pracovníci ÚKE SAV v.v.i. so žiakmi tretieho ročníka ZŠ s MŠ v obci Lúka. Pripravili pre nich podujatie s názvom „Včelárstvo a ekosystémové služby“. Deti sa oboznámili s biológiou včely medonosnej, včelími produktmi, ale aj škodcami včiel. PowerPointové prezentácie  boli doplnené o praktické ukážky peľovo-medových včelích plástov,  včelárskych pomôcok a výroby sviečok zo včelieho vosku.

Zoznam fotografií:

Ako včielky vidia

Ukážka včelích plástov

Nájdi včielku

(Text a fotografie:  Milena Moyzeová a Zuzana Baránková)