Doc. Stanislav David významnou osobnosťou SAV

Na slávnostnom seminári Významné osobnosti 2023, ktorý sa konal v pondelok 25. septembra 2023 si v slávnostnej atmosfére bolo predstavených 15 dlhoročných pracovníkov SAV, ktorí sa v tomto roku dožívajú aj významného jubilea. Na podujatí bol prezentovaný život a tvorba každého oceneného, ktorí si následne prevzali Pozdravný list Predsedníctva SAV. Nás teší, že jednou z ocenených osobností bol aj pracovník ÚKE SAV doc. PaedDr. Stanislav David, CSc. Ocenenie predstavuje uznanie prínosu doc. Davida pre rozvoj slovenskej zoológie a botaniky a zároveň ocenenie významu jeho vedeckej a pedagogickej práce pre Ústav krajinnej ekológie SAV. Blahoželáme jubilantovi a prajeme veľa zdravia, pokračovanie v práci, ktorá ho baví a veľa a príjemných chvíľ v slovenskej prírode.

Viac podrobností o oceňovaní významných osobností SAV nájdete na stránke SAV.