Doktorandské štúdium 2020/2021 – aktuálne

Ústav je školiacim pracoviskom v študijnom odbore 4.3.1. Ochrana a využívanie krajiny, program Environmentalistika. Doktorandské štúdium realizuje v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM pre akademický rok 2020/2021

Temy PhD_ÚKE SAV 2020-2021

Informácie o prijímacom konaní 2020-2021