DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 2021/2022

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM pre akademický rok 2021/2022

Témy dizertačných prác UKE SAV_2021 (.pdf)  

Ústav krajinnej ekológie SAV je školiacim pracoviskom v študijnom odbore Ochrana a využívanie krajiny, program Environmentalistika. Doktorandské štúdium realizuje v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Garantmi doktorandského štúdia sú pre:

Poľnohospodárstvo a krajinárstvo: Doc.RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

Ekologické a environmentálne vedy: RNDr. Luboš Halada, PhD.

Biológia: RNDr. Róbert Kanka, PhD. 

Nástup doktorandov 1. ročníka šk. roka 2021/2022 na školiace pracovisko Kontakt: sekretariát, tel. 02/3229 3624