DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 2021/2022

Nástup doktorandov 1. ročníka šk. roka 2021/2022 na školiace pracovisko je 6.-8.9.2021

Kontakt: sekretariát ÚKE SAV, Mgr. Andrea Kubáčková, andrea.kubackova@savba.sk, tel. 02/3229 3624

 

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM pre akademický rok 2021/2022

Témy dizertačných prác UKE SAV_2021 (.pdf)  

Ústav krajinnej ekológie SAV je školiacim pracoviskom v študijnom odbore Ochrana a využívanie krajiny, program Environmentalistika. Doktorandské štúdium realizuje v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Nástup doktorandov 1. ročníka šk. roka 2021/2022 na školiace pracovisko je 6.-8.9.2021

Kontakt: sekretariát ÚKE SAV, Mgr. Andrea Kubáčková, andrea.kubackova@savba.sk, tel. 02/3229 3624