EuroMAB 2024

V dňoch 3. – 7. júna 2024 sa v meste Lutherstadt Wittenberg v Nemecku uskutočnilo stretnutie zástupcov biosférických rezervácií, členov národných výborov a participantov programu MAB UNESCO. Konferenciu EuroMAB 2024 s podtitulom „Climate for change“ pre zainteresované strany z viac ako 300 biosférických rezervácií z 41 krajín Európy a Severnej Ameriky usporiadal Nemecký národný výbor MAB, Spolková krajina Sasko-Anhaltsko a biosférická rezervácia UNESCO „Elbe River Landscape. Konferencie sa zúčastnila aj Mgr. Veronika Piscová, PhD. z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Hlavnou témou stretnutia bola klimatická zmena a úloha biosférických rezervácií pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Súčasťou programu boli skúsenosťami nabité panelové diskusie, workshopy, exkurzie aj etnický večer. Konferencia bola skvelou príležitosťou pre vzájomnú výmenu vedomostí a  skúseností a tiež pre hľadanie spoločného chápania prínosu ceslosvetovej siete biosférických rezervácií pre trvalo udržateľný rozvoj. Dôležitou súčasťou boli vstupy do prípravného procesu Celosvetového kongresu biosférických rezervácií (World Congress of Biosphere Reserves – WCBR), ktorý sa uskutoční v Hangzongu v Číne v roku 2025.