Finále súťaže „Na krajine nám záleží!“

Dňa 5. 6. 2023 sa v rámci podujatia „Svetový deň životného prostredia na Smolenickom zámku“ konalo finále súťaže finále súťaže „ Na krajine nám záleží!“, ktorú zorganizoval Ústav krajinnej ekológie SAV pri príležitosti Dňa Zeme. Do súťaže sa zapojili žiaci štyroch základných škôl a osemročného gymnázia. Finále prebiehalo v dvoch kategóriách, 1. a 2. stupeň základných škôl.  Žiaci v ňom prezentovali svoje súťažné projekty, v ktorých navrhli zlepšenia pre prírodné prostredia na ich školskom dvore.

Víťazov vybrala odborná porota v zložení: prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., Dr.h.c. prof. RNDr. László Miklós, Dr.Sc., prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.  a Janka Hospodárová, moderátorka a občianska aktivistka.

Víťazmi sa stali:

  1. kategória: 1. miesto: súťažný tím zo ZŠ s MŠ sv. Gorazda Nitra, 2. miesto: súťažný tím zo ZŠ Čeľadice, 3. miesto: súťažný tím zo ZŠ Nábrežie mládeže Nitra
  2. kategória: 1. miesto: súťažný tím zo ZŠ Kurima 2. miesto: súťažný tím z Gymnázia sv. Edita Steinovej Košice, 3. miesto: súťažný tím zo ZŠ Oravská Jasenica

Víťazom srdečne gratulujeme!

Podrobnejšiu správu z oboch podujatí nájdete tu:

LINK NA STIAHNUTIE