FORUM CARPATICUM 2020

!!!Termín konania konferencie presunutý pravdepodobne na rok 2021!!!

FORUM CARPATICUM

Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability

22.-26. júna 2020, Brno, Česká republika

Medzinárodná vedecká konferencia

Forum Carpaticum je otvorená konferencia, organizovaná iniciatívou Veda pre Karpaty (S4C). S4C – Veda pre Karpaty – spája vedcov v strednej Európe, definuje výskumné priority pre tento región, poskytuje aplikovateľné návrhy pre politické rozhodnutia a posilňuje medzinárodnú spoluprácu s partnermi v rámci i mimo Karpát.

Ciele konferencie:

  • Podporovať karpatský výskum v oblasti klímy, ekologických procesov, ochrany prírody, udržateľného využívania prírodných zdrojov, vzájomného pôsobenia človeka a životného prostredia, výchovy k udržateľnému rozvoju.
  • Poskytnúť výskumným pracovníkom a zúčastneným stranám priestor na výmenu názorov a výsledkov výskumu, podporu dialógu medzi výskumom, politikou a praxou s cieľom zvýšiť udržateľnosť Karpát.
  • Podporovať nové interdisciplinárne a transdisciplinárne spolupráce, nadviazať kontakty medzi S4C, miestnymi a regionálnymi orgánmi a rôznymi zainteresovanými stranami zapojenými do environmentálneho riadenia.

Viac informácií na:  http://forumcarpaticum.czechglobe.cz/