GREEN WEEK 2021

ÚKE SAV dňa 21. 5. 2021 v rámci európskej iniciatívy GW usporiadal podujatie pre deti z Materskej škôlky na Macharovej ulici 1 v bratislavskej Petržalke s názvom:

Čo trápi veľké mestá a ako im pomáhajú tí najmenší

Cieľom podujatia bolo naučiť deti predškolského veku citlivo sa správať ku svojmu životnému prostrediu. Formou PowerPointovej prezentácie a pracovného listu sa deti názornou a hravou formou na konkrétnych príkladoch naučili rozpoznať  negatívne aj pozitívne príklady správania sa ľudí v meste. Tie negatívne ktoré mestu škodia a mesto z nich ochorie, priraďovali k zamračenému smailikovi a naopak tie pozitívne, ktoré pomáhajú mesto uzdraviť priraďovali k usmatemu smailikovi. Podujatie prispelo k rozvoju pamäťových schopností a postrehu detí a tiež k rozvoju ich jemnej motoriky ako je kreslenie, vystrihovanie a lepenie.

Foto 1-2  Deti pozorne sledujú PowerPointovú prezentáciu a veselo diskutujú

Foto 3-4-5 Deti pracujú s pracovným listom

Foto 1-5: K. Kovačičová

.pdf na stiahnutie: Green Week 2021