Green Week 2022 – Zahrajme sa spolu na včielky

Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i., pripravil  v rámci akcie „GREEN WEEK“ podujatie pre deti
z materskej školy na Macharovej 1 v Bratislave s názvom „Zahrajme sa spolu na včielky“.

Prostredníctvom hier sme deťom pútavou formou priblížili prácu včielok, oboznámili sme ich s rastlinami, ktoré slúžia ako včelia pastva a vysvetlili sme im význam opeľovania pre človeka
a prírodu.

Následne sme deťom priblížili vývinový cyklus včielky. Praktickými ukážkami sme ich oboznámili s včelími plástami a včelárskymi pomôckami.

V rámci tvorivých dielní si deti vyrobili včelí plást a počas hry na včielky do neho ukladali peľ a med. Nakoniec si z plastelíny modelovali rôzne vývinové štádiá včiel.

Skúšanie včelárskeho klobúka

Ukážka včelárskych pomôcok

Tvorivé dielne – výroba včelieho plastu s peľom a medom

Tvorivé dielne -modelovanie včielky

Ukážka včelieho plástu

Význam včiel pre človeka a prírodu