GREEN WEEK 2023

Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV v.v.i. pre žiakov predškolského veku z partnerskej škôlky na Macharovej ulici 1 v Petržalke pripravili zábavné a hravé podujatie s názvom „Cez hru k poznaniu“ .

Cez praktické ukážky ochrany prírody a krajiny sme zapojili deti  do environmentálnych aktivít, vedomostných a pohybových hier a súťaží s cieľom rozvíjať ich ekologické myslenie a správanie. Obohatili sme ich doterajšie environmentálne vedomosti o zručnosti ktoré sú potrebné pri ochrane prírody a racionálnom využívaní prírodných zdrojov. Naučili sme deti nielen rozpoznať ekosystémy v krajine, ale aj to aké sú pre človeka dôležité. Spolu sme hľadali odpovede na otázky: Odkiaľ sa berie pitná voda, potraviny, ovocie a zelenina a prečo je dôležitá ochrana vody a pôdy. Prečo niektoré rastlinky a živočíchy v prírode ubúdajú a je potrebné ich chrániť. Prečo je dôležité separovať odpad a ako sa dá ďalej využiť.  A množstvo ďalších zaujímavostí pri ktorých si deti nielen precvičili svoje vedomosti ale aj osvojili mnohé zručnosti  – vystrihovanie, vyfarbovanie, lepenie, priraďovanie, pozorovanie pod mikroskopom a pod.

 

Fotografia 1. Aj včielky v prírode sú dôležité.

Fotografia 2. Spoznávame rastlinky a bylinky.

Fotografia 3. Spolu sa učíme priradiť správnu odpoveď.

Fotografia 4. Deti sa zapájajú do hier a vedomostných súťaží.

Fotografia 5. Aj odpad sa dá využiť.

Fotografia 6. Pozorovanie pod mikroskopom všetkých zaujalo.